POGOJI IN PRAVILA NAJEMA VOZIL GOODTIMERS

REZERVACIJA VOZILA

1. Za točnost podatkov o najemniku ter terminu najema je odgovoren naročnik.
2. Ob rezervaciji avtomobila in termina se vplača kavcija za rezervacijo v znesku 100,00 EUR, ki zagotavlja rezervacijo vozila in voznika v želenem terminu.
3. Rezervacije veljajo največ 30 dni.
4. V primeru odpovedi rezervacije s strani naročnika se kavcija ne vrača.
5. Preostali znesek najemnine mora biti v celoti poravnan pet dni pred najemom.
6. Brez izpolnjenih navedenih pogojev, najem ni možen.

UPORABA VOZILA

1. Vozilo lahko vozi le Goodtimers voznik, ki je vključen v ceni najema vozila.
2. Kajenje v vozilu ni dovoljeno.
3. Največje število potnikov je odvisno od modela vozila in je opredeljeno ob rezervaciji.

ODGOVORNOST

1. Najem vozila vključuje potrebna obvezna zavarovanja – potnikov, avtomobila in odgovornosti.
2. V primeru, da rezervirano vozilo ni na razpolago (zaradi kakršnegakoli razloga višje sile), naročniku zagotovimo primerljivo vozilo.
Naročnik ima v tem primeru možnost odstopiti od dogovora in ima pravico do povračila vplačane kavcije za najem.
3. Goodtimers ne odgovarja za zamude zaradi kakršnihkoli nepredvidenih izrednih prometnih razmer ali zastojev. Goodtimers ne odgovarja za
omejitve v zvezi z dostopnostjo vozil na katerikoli lokaciji.
4. Zavarovanja ne pokrivajo poškodb vozila, ki niso posledica prometne nesreče. V primeru nastanka kakršnekoli notranje ali zunanje škode na
vozilu povzročene neposredno s strani naročnika ali posredno s strani njegovih gostov ali katerakoli druge osebe povezane z naročnikovim dogodkom,
je za stroške popravila v celoti odgovoren naročnik.
5. Voznik si pridržuje pravico, da prekine rezervacijo, če naročnik ali potniki povzročajo prekomerno zamudo, so neurejeni, delajo škodo ali so po
mnenju voznika neprimerni za potovanje.