Zaposlitev

V svojo ekipo vabimo:

KOMERCIALIST-TRŽNIK za področje barvnih kovin (m/ž)
Kraj dela: Slovenja vas pri Ptuju

V našo ekipo vabimo osebo, ki obvlada:
-V. stopnjo ekonomske, administrativne, poslovne ali druge ustrezne smeri najmanj V. stopnja izobrazbe,
– vozniški izpit B-kategorije,
– sposobnost dela v stresnih situacijah,
– računalniško znanje: Windows, Word, Excel, Outlook.

Od vas pričakujemo:
– svetovanje pogodbenim strankam in fizičnim osebam,
– sprejemanje in posredovanje reklamacij pristojni službi,
– organiziranje prevozov/dostav materiala kupcem,
– kalkuliranje prodajne cene,
– priprava in izdaja ponudb,
– vnos prodajnih naročil in knjiženje,
– izdaja predračunov, dobavnic in knjiženje računov,
– celovita podpora tržnikom na lokaciji in terenu,
– spremljanje in izterjava zapadlih terjatev,
– zavarovanje kupcev.

V zameno vam nudimo:
– sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas 1 leto s polnim delovnim časom, z možnostjo zaposlitve za  nedoločen čas,
– delo v dinamičnem delovnem okolju, z možnostjo razvoja v podjetju in redno plačilo.

Zainteresirane kandidate vabimo, da posredujejo svojo prijavo z življenjepisom in opisom dosedanjih izkušenj na elektronski naslov: petra.adam@meltal.si do 15.06.2021.

Prenesi si razpisno dokumentacijo (klikni).


PRODAJNO-NABAVNI REFERENT/TRŽNIK BARVNE KOVINE (m/ž)
Kraj dela: Slovenja vas pri Ptuju

V našo ekipo vabimo osebo, ki obvlada:
– V. ali VI. stopnja izobrazbe ekonomske ali tehnične smer,
– znanje tujih jezikov: tekoče znanje angleščine, zaželeno znanje nemščine,
– računalniško znanje: Windows, Word, Excel, internet, mail,
– dobre organizacijske in komunikacijske sposobnosti,
– sposobnost dela v stresnih situacijah,
– samoiniciativnost, pozitivno naravnanost, sposobnost timskega dela, iskanja rešitev ter reševanja konfliktnih situacij.

Od vas pričakujemo:
– skrb za doseganje planov pri obstoječih kupcih,
– redna komunikacija s kupci in dobavitelji,
– obiski kupcev in dobaviteljev,
– priprava ponudb, faktur, ipd.,
– organizacija prevozov, reševanje reklamacij,
– skrb za plačila,
– pridobivanje in analiza ponudb od dobaviteljev,
– raziskava trga dobaviteljev,
– kalkuliranje nabavnih in prodajnih cen,
– skrb za optimalen nivo zalog.

V zameno vam nudimo:
– sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas 1 leto s polnim delovnim časom, z možnostjo zaposlitve za  nedoločen čas,
– delo v dinamičnem delovnem okolju, z možnostjo razvoja v podjetju in redno plačilo.

Zainteresirane kandidate vabimo, da posredujejo svojo prijavo z življenjepisom in opisom dosedanjih izkušenj na elektronski naslov: petra.adam@meltal.si do 15.06.2021.

Prenesi si razpisno dokumentacijo (klikni)

VODJA FINANČNO-RAČUNOVODSKEGA SEKTORJA (m/ž)
Kraj dela: Maribor

V našo ekipo vabimo osebo, ki obvlada:
– vodenje oddelka računovodstva in financ,
– odgovornost za pravilno in ažurno izvedbo del, skladno z zakonodajo in računovodskimi predpisi,
– izdelava bilanc stanja in izkazov poslovnega izida za državne institucije,
– izdelava obračunov davka od dohodkov pravnih oseb (davčna bilanca),
– priprava letnih in konsolidiranih letnih poročil ter pojasnil k izkazom stanja in uspeha in sodelovanje z revizijsko hišo pri pregledu poslovnih knjig,
– pravilna in pravočasna priprava mesečnih rezultatov poslovanja ter drugih poročil in analiz za vodstvo podjetja,
– priprava internih konsolidiranih mesečnih in letnih rezultatov s povezanimi podjetji v tujini za potrebe vodstva in bank,
– poročanje Banki Slovenije v skladu z zakonodajo,
– sodelovanje s pooblaščenimi državnimi organi in institucijami pri opravljanju nadzora s področja financ in računovodstva,
– sodelovanje z vodstvom podjetja pri zagotavljanju finančnih sredstev podjetja in sodelovanje z bankami pri najemanju kreditov ter vsakodnevna kontrola nad plačilnim prometom podjetja,
– sodelovanje pri pripravi planov podjetja,
– priprava podlage za letni popis sredstev in virov sredstev,
– knjiženje poslovnih dogodkov v glavno in pomožne knjige,
– mesečni obračun proizvodnje in materialni obračun,
– skrb za pravočasno zaključevanje poslovnih knjig,
– reševanje problemov v zvezi s računalniškim programom Navision in komunikacija s programerji,
– izdelava obračunov plač na mesečni in letni ravni in sodelovanje s kadrovsko službo v zvezi s kadrovsko problematiko,
– druga dela v skladu z navodili vodstva.

Od vas pričakujemo:
– visokošolsko ali višješolsko izobrazbo ekonomske smeri,
– vsaj 10 let delovnih izkušenj v računovodstvu na podobnih delih,
– poznavanje programov MS Word in Excel, po možnosti Microsoft Dynamics Navision,
– poznavanje zakonodaje s področja davkov, računovodstva, financ, SRS, plač,
– sposobnost vodenja, samostojnost pri delu, natančnost, zanesljivost, samoiniciativnost, odgovornost,
-pripravljenost dela preko polnega delovnega časa glede na potrebe delovnega procesa
– znanje angleškega jezika.

V zameno vam nudimo:
– priložnost postati del uspešnega, strateško naravnanega, stabilnega in strokovnega podjetja, kjer vladajo dobri medsebojni odnosi ter timski duh,
– zaposlitev za nedoločen čas oz. glede na dogovor,
– strokovna izobraževanja,
– prijetno, sproščeno in vzpodbudno delovno okolje,
– konkurenčno plačilo za delo,
– interna druženja.

Zainteresirane kandidate vabimo, da posredujejo svojo prijavo z življenjepisom in opisom dosedanjih izkušenj na elektronski naslov: petra.adam@meltal.si do 30.6.2021.

Prenesi si razpisno dokumentacijo (klikni)

VZDRŽEVALEC – MEHANIK (m/ž)
Kraj dela: Slovenja vas pri Ptuju

V našo ekipo vabimo osebo, ki ima:
– III. ali IV. Stopnjo izobrazbe tehnične ali druge ustrezne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj,
– vozniški izpit B kategorije (zaželena tudi C kategorija),
– samostojnost pri delu in odkrivanju napak,
– marljivost in delavnost,
– sposobnost timskega dela.

Od vas pričakujemo:
– vzdrževanje voznega in strojnega parka, ter delovnih naprav,
– iskanje napak na mehaničnih, pnevmatskih, hidravličnih, električnih sistemih na vozilih in napravah,
– vršenje kontrole in presoje delovanja in stanja  vozil, sklopov in sistemov ter naprav,
– opravljanje drugih strokovno operativnih del po nalogah in zadolžitvah nadrejenega.
V zameno vam nudimo:
– redno plačilo
– možnost zaposlitve za nedoločen čas oz. glede na dogovor,
– strokovna izobraževanja,
– prijetno, sproščeno in vzpodbudno delovno okolje,
– priložnost postati del uspešnega, strateško naravnanega, stabilnega in strokovnega podjetja, kjer vladajo dobri medsebojni odnosi ter timski duhu.
Zainteresirane kandidate vabimo, da posredujejo svojo prijavo z življenjepisom in opisom dosedanjih izkušenj na elektronski naslov: petra.adam@meltal.si do 30.6.2021.
Več o delovnem razpisanem delovnem mestu (klikni). Prenesi si razpisno dokumentacijo (klikni)